Üreticiler ile dağıtıcılara yeni sorumluluk

Türkiye’de bir ürünü piyasaya sunan veya ıslah eden üreticiler ile dağıtıcılar, piyasaya sunulan ürünlerinin güvenilirliğinden sorumlu olacaklar.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan genel ürün güvenliği yönetmeliği, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş tüm ürünleri kapsıyor.

İlginizi ÇekebilirEsnafın boğazındaki ‘zincir' büyüyorEsnafın boğazındaki ‘zincir’ büyüyor

ÜRÜNÜN GÜVENLİ OLMASI ZORUNLU TUTULDU

Buna göre piyasaya arz edilen ürünün güvenli olması zorunlu tutuldu. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanununa uygun hazırlanan teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli olarak kabul edilecek. Daha yüksek bir güvenlik seviyesinin olabilirliği veya piyasada daha düşük riskli ürünlerin varlığı, bir ürünün tehlikeli ürün olduğu anlamına gelmeyecek.

Üreticiler ancak güvenli ürünleri piyasaya arz edebilecek. Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; aksinin mazur görülebileceği durumlar hariç, ürünün veya ürünün ambalajının üzerine ürünün model, parti, seri numarası veya ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgiler ile kendi isim, kayıtlı ticari unvan veya marka bilgisi ile kendisine ulaşılabilecek açık adres bilgilerinin kolayca görülebilir ve okunabilir bir şekilde yer almasını sağlayacak.

İlginizi ÇekebilirSatış sonrası sektöründe artış devam ediyorSatış sonrası sektöründe artış devam ediyor

DENETİM YETKİSİ

Ürün dağıtıcıları, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; üreticiler ve yetkili kuruluşlarla bu kapsamda etkin bir iş birliği yapacak.

Dağıtıcılar, özellikle risklerin önlenmesine yönelik alınan önlemler kapsamında ürünün risk taşıdığı her durumda üreticiyi ve yetkili kuruluşu bilgilendirecek.

Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri ile ürün grupları bazında sorumlu kılınan yetkili kuruluşlar, tüm ürünlerde; ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar, ürünlerden numune almaya ve ürünün güvenliğine ilişkin özellikleri ile ilgili olarak yeterli ölçek ve sıklıkta denetim yapmaya yetkili olacak.

İlginizi ÇekebilirBiri üretiyor diğerleri satıyor ötekiler de dolandırıyorBiri üretiyor diğerleri satıyor ötekiler de dolandırıyor

TEDBİRLERİ KENDİLİĞİNDEN ALANLARA YAPTIRIM YOK

Bu kuruluşlar, tehlikeli ürünlerde, riskin ciddiyeti ile orantılı olarak; ürünün piyasaya arzını yasaklamaya, durdurmaya, piyasadan çekilmesine ve yasağın uygulanmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri almaya da yetkili olacak.

Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünün yönetmelik hükümlerine uygun olmadığını tespit edip yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen gideren üreticiler ve dağıtıcılar için ilgili kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmayacak.

Kaynak: indeksleme.com

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler